Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar: www.sicakmusluk.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yenişehir mah. 34. sok. Merkezefendi/DENİZLİ adresinde mukim Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti. bundan böyle “sicakmusluk.com.tr” olarak anılacaktır. www.sicakmusluk.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı, bundan böyle “Üye" olarak anılacaktır 2. Sözleşmenin Konusu: İşbu Sözleşme’nin konusu Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.’un sahip olduğu internet sitesi www.sicakmusluk.com.tr‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri: Üye, www.sicakmusluk.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, sicakmusluk.com.tr’un, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Gerçeğe aykırı bilgi vermenin cezai sorumluluklarına katlanır. Üye, www.sicakmusluk.com.tr tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti. karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye, www.sicakmusluk.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti. internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. www.sicakmusluk.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti., üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.sicakmusluk.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti. bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.’nir üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Yargıya intikal eden olaylarda Üye, Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.''nin ödemek durumunda kalacağı yargılama giderleri ve vekillik ücretlerini Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.''ye ödeyecektir. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.’un her zaman tek taraflı olarak, gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.''nin üyenin üyeliğini silmeksizin, salt siteye yerleştirdiği dosya, yazı, resim ve görüşleri dilediği zaman siteden kaldırmak konusunda sınırsız yetkisi mevcut olup, bunun için haklı sebep beyan etmek zorunda değildir. www.sicakmusluk.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.’un mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti. tarafından www.sicakmusluk.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti. kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti., üyenin www.sicakmusluk.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, üyelik bilgilerinin Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanımına muvafakat ettiğini, bundan dolayı herhangi bir ad altında hiç bir hak-alacak talebinde bulunmayacağını kabul eder. www.sicakmusluk.com.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.sicakmusluk.com.tr web sitesi''ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti., sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.sicakmusluk.com.tr web sitesi''nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Üye, siteye her girdiğinde, sitede o anda mevcut ve görünür olan üyelik koşullarına ıttıla etmiş ve kabul etmiş sayılır. Sıcak Musluk San. Tic. Ltd. Şti.''nin üyelik koşullarıyla ilgili değişklikleri başka bir yolla tebliğ etmesine gerek yoktur. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Whatsapp
Danışma© 2021 Sıcak Musluk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Tüm Hakları Saklıdır. | Orijinal Sıcak Musluk Resmi Satış Sitesi